ישר כח לאלו שהתתפו לשנת תשפ״א
מי שרוצה להשתתף לשנת תשפ״ב נא לשלוח השם עם המסכת
הנה מה טוב ומה נעים ללמוד וללמד לשמור ולעשות
בברכת כוח״ט
דוד כץ בשם ההנהלה
rabbikatz@rabbinicalalliance.org