יארצייטן של חברי ומנהיגי איגוד הרבנים

א’ אדר:  הרב גרשון ב״ר משה יעקב טאננענבוים זי”ע, נולד שנת תש”ט, נפטר לעולמו שנת תשע”ו