Rabbi Kurzrock – Chukas 5779 parts 1 & 2
Rabbi Ziegler - Chukas 5779
Chukas - Rabbi Ziegler 5775
Chukas - Rabbi Ziegler 5744
Chukas - Rabbi Rokeach 5774
Chukas - Rabbi Rokeach 5773
Chukas - Rabbi Rokeach 5771
Chukas - Rabbi Kirsh 5773
Chukas - Rabbi Kirsh 5772
Chukas - Rabbi Kirsh 5771
Chukas - Rabbi Kirsh 5769
Chukas - Rabbi Kantor 5740
Chukas - Rabbi Hecht 5743

Chukas – Liska Rebbe 5778