שבורים אנחנו ורצוצים אנחנו אין לנו מילים על השבר הגדול
על הסתלקות של יקר היקרים, איש חי ורב פעלים, ידיו רב לו במלחמות לכבוד התורה, עשה נחת רוח לבורא, הלך בתמימות ובישרות, עשה הרבה בשביל מאכלים בכשרות, הגאון רבי יעקב דוד בן הרב אברהם ספיוואק ז״ל
פרעזידענט של האיגוד הרבנים דאמעריקא
וראש הכולל אשל אברהם במאנסי נ. י.
ויעקב הלך לדרכו לדאבון כלל ישראל וזכותיו של דוד חי וקים לעד. ויה״ר מלפני אבינו שבשמים שנשמתו ימליץ טוב בעד משפחתו ובעד האיגוד הרבנים דאמעריקה ובעד כלל ישראל ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו ונזכה להפסוק ובלע המוות לנצח
נחמו נחמו למשפחתו הרמה ובפרט לאשתו תחי׳ ולבנו הרב הגאון הרב אהרן שליט״א המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים ויאמר לצרותינו די ואך טוב וחסד ישכון באהליכם תמיד ותזכו לבשר בשורות טובות ישועות ונחמות